(24-01-2023)    BEB 650 Dersi Bahar Dönemi Muafiyet Sınavı hakkında

Enstitümüz tarafından 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar döneminde  verilmekte olan BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı 22.02.2023 Çarşamba günü 18:00-19:00 saatleri arasında yüz yüze yapılacaktır

 

Muafiyet Sınavına bu yıl 1. Sınıfa başlayan öğrenciler ve dersi programlarına hiç almamış öğrenciler girebilirler. Daha önce programlarına alan ve F2 ve F3 notu ile kalan öğrenciler ve daha önceki yıllarda yapılan Muafiyet Sınavına girmiş ve başarısız olmuş öğrenciler Muafiyet Sınavına giremezler giren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 27. madde 5 fıkrasına göre “Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar’’. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az D notu almak gerekir.”