Minor

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YAN DAL PROGRAMI TASLAĞIZORUNLU DERSLER (12 kredi)
 


Güz Dönemi

T P K

ECTS Kredisi

Bahar Dönemi

T P K

ECTS Kredisi

AKE 105 Kültür Kavramları I

3 0 3

6

AKE 106 Kültür Kavramları II

3 0 3

6

AKE 201 Amerikan Edebiyat Tarihi I

3 0 3

6

AKE 202 Amerikan Edebiyat Tarihi II

3 0 3

6
SEÇMELİ DERSLER (6 kredi) 
 


Güz Dönemi

T P K

ECTS Kredisi

Bahar Dönemi

T P K

ECTS Kredisi

AKE 205 Amerikan Öyküsü

3 0 3

6

AKE 308 Amerikan Tiyatrosu

3 0 3

6

AKE 301 Amerikan Edebiyat Tarihi III

3 0 3

6

AKE 302 Amerikan Şiiri

3 0 3

6

AKE 403 Amerikan Kültüründe Çeşitlilik

3 0 3

6

AKE 208 Amerikan Romanı

3 0 3

6


ZORUNLU DERSLER (12 kredi) + SEÇMELİ DERSLER (6 kredi) = 18 kredi (TOPLAM)YÖNERGE:

1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 12 kredilik zorunlu ders ve 6 kredilik seçmeli ders olarak toplam 18 krediyi tamamlamakla yükümlüdür.


2. Öğrenciler başka bölümlerde benzer isimlerle açılan dersleri alarak, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programında açılan derslere eşdeğer saydıramazlar.


3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programının eğitim dili İngilizce'dir. 

 

Bölüm Yandal / Çiftanadal Koordinatörü: Arş. Gör. Bülent Ayyıldız