Double Major

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ve TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI TASLAĞI

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü arasında düzenlenen çift anadal programı ile ilgili dosya ve tablolar için aşağıdaki linkleri kullanınız. 

Bölüm Yandal / Çiftanadal Koordinatörü: Arş. Gör. Duygu Beste Başer Özcan