Students with Disabilities

Advisor For Students with Disabilities : Ögr.Gör. Enver GÜNEŞ

Sınav Uygulamaları ile ilgili Dilekçe : ek-1

Engelli Öğrenci Tanıma Formu : ek-2