Minor

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YAN DAL PROGRAMI TASLAĞIZORUNLU DERSLER (12 kredi)
 


Güz Dönemi

T P K

AKTS

Kredisi

Bahar Dönemi

T P K

AKTS

Kredisi

AKE 105 Kültür Kavramları I

3 0 3

5

AKE 106 Kültür Kavramları II

3 0 3

5

AKE 201 Amerikan Edebiyat Tarihi I

3 0 3

6

AKE 202 Amerikan Edebiyat Tarihi II

3 0 3

6
SEÇMELİ DERSLER (6 kredi) 
 


Güz Dönemi

T P K

AKTS Kredisi

Bahar Dönemi

T P K

AKTS Kredisi

AKE 205 Amerikan Öyküsü

3 0 3

6

AKE 208 Amerikan Romanı

3 0 3

6

AKE 301 Amerikan Edebiyat Tarihi III

3 0 3

6

AKE 302 Amerikan Şiiri

3 0 3

6

AKE 403 Amerikan Kültüründe Çeşitlilik

3 0 3

6

AKE 308 Amerikan Tiyatrosu

3 0 3

6


ZORUNLU DERSLER (22 AKTS) + SEÇMELİ DERSLER (12 AKTS) =  (34 AKTS)YÖNERGE:

1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 22 kredilik zorunlu ders ve 12 kredilik seçmeli ders olarak toplam 34 krediyi tamamlamakla yükümlüdür.


2. Öğrenciler başka bölümlerde benzer isimlerle açılan dersleri alarak, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programında açılan derslere eşdeğer saydıramazlar.


3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programının eğitim dili İngilizce'dir. 

 

Bölüm Yandal / Çiftanadal Koordinatörü: Arş. Gör. Duygu Beste Başer Özcan