Minor

Advisor for Double Major/Minor Programs: Arş. Gör. Fatma EREN

2021-2022 Akademik Yılından itibaren Yandal Programı

 

Güz Dönemi

T P K

AKTS Kredisi

Z/S

Bahar Dönemi

T P K

AKTS Kredisi

Z/S

AKE 105 Kültür Kavramları I

3 0 3

5

Z

AKE 106 Kültür Kavramları II

3 0 3

5

Z

AKE 201 Amerikan Edebiyatı Tarihi I

3 0 3

6

Z

AKE 202 Amerikan Edebiyatı Tarihi II

3 0 3

6

Z

AKE 301 Amerikan Edebiyatı Tarihi III

3 0 3

6

Z

AKE 208 Amerikan Romanı

3 0 3

6

Z

 

  AKTS Kredisi
Genel Toplam 34
Zorunlu Ders Kredi Miktarı 34
Seçmeli Ders Kredi Miktarı 0

 

 

YÖNERGE:

1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programını tamamlamak için öğrenciler toplam 34 AKTS’lik ders (6 ders) almakla yükümlüdür.

2. Öğrenciler başka bölümlerde benzer isimlerle açılan dersleri alarak, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programında açılan derslere eşdeğer saydıramazlar.

3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programının eğitim dili İngilizce'dir. Programa başvuracak öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Yabancı diller Yüksekokulu’nun yaptığı İngilizce yeterlik sınavından ve geçerli Kabul ettiğidiğer yabancı dil sınavlarından, öğrencinin başarılı sayıldığı asgari notu almış olmalıdırlar.

 

____________________________________________________________________

2021-2022 Akademik Yılı Öncesi Yandal Programı


ZORUNLU DERSLER (12 kredi)
 


Güz Dönemi

T P K

AKTS

Kredisi

Bahar Dönemi

T P K

AKTS

Kredisi

AKE 105 Kültür Kavramları I

3 0 3

5

AKE 106 Kültür Kavramları II

3 0 3

5

AKE 201 Amerikan Edebiyat Tarihi I

3 0 3

6

AKE 202 Amerikan Edebiyat Tarihi II

3 0 3

6
SEÇMELİ DERSLER (6 kredi) 
 


Güz Dönemi

T P K

AKTS Kredisi

Bahar Dönemi

T P K

AKTS Kredisi

AKE 205 Amerikan Öyküsü

3 0 3

6

AKE 208 Amerikan Romanı

3 0 3

6

AKE 301 Amerikan Edebiyat Tarihi III

3 0 3

6

AKE 302 Amerikan Şiiri

3 0 3

6

AKE 403 Amerikan Kültüründe Çeşitlilik

3 0 3

6

AKE 308 Amerikan Tiyatrosu

3 0 3

6


ZORUNLU DERSLER (22 AKTS) + SEÇMELİ DERSLER (12 AKTS) =  (34 AKTS)

YÖNERGE:

1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 22 kredilik zorunlu ders ve 12 kredilik seçmeli ders olarak toplam 34 krediyi tamamlamakla yükümlüdür.

2. Öğrenciler başka bölümlerde benzer isimlerle açılan dersleri alarak, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programında açılan derslere eşdeğer saydıramazlar.

3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Yan Dal Programının eğitim dili İngilizce'dir.