book
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü web sayfasına hoş geldiniz.

1982 yılında kurulan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye'de Amerikan Etüdleri alanında eğitim veren ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Bölüm programında yer alan dersler, Amerikan kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze değin gelişimini bilimsel yöntemler ışığında inceler. Bölümün disiplinler ve kültürlerarası perspektifindeki amaç, ögrencilere Amerikan kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farkli edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır.

Duyurular

19.07.2022 06:10
Değerli Mezunlarımız,
Atatürk Türkiye’sinin siz aydınlık gençleri, ülkemizin en köklü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmanın ayrıcalığını yaşıyorsunuz. Her alanda öncü üniversite Hacettepe’de kazandığınız mesleki bilgiler ve moral değerler ışığında, sizler yakında önemli görevler ve sorumluluklar üstleneceksiniz. Aklın ve bilimin rehberliğinde üretkenliğinizle ülkemizi dünyanın ilerleme hızına ulaştıracağınıza inancımız sonsuzdur.
29.06.2022 07:00
2021-2022 Yılı Mezuniyet Törenimiz, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat:18.00-20:30 arasında Beytepe Açık Hava Tiyatrosunda yapılacaktır...Tören Provası, aynı gün saat: 15.30-17.00 arasındadır...
15.06.2022 16:00
Azami süreleri sona eren öğrencilerin ek sınav ve sınırsız sınavları 2021-2022 eğitim yılı bahar yarıyılı genel sınav döneminde yapılacaktır (16-29 Mayıs 2022). Sınav gün ve saatleri hakkında bilgiye bölümden ulaşılabilir.
13.05.2022 09:00
BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı, 01 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Sınav belirtilen tarihte 18:00-19:00 saatleri arasında B8/204 no.lu derslikte yüz yüze yapılacaktır.
24.01.2022 19:00
Bütünleme Sınavları Hakkında
24 - 25 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme sınavları hava muhalefeti nedeniyle 31 Ocak - 1 Şubat 2022 tarihlerine ertelenmiş olup, daha önce belirlenmiş olan saatlerde yapılacaktır.
24.01.2022 09:00
"Çift Anadal Başvuru, Yandal Başvuru, Seçmeli ders sildirme, Üç ders sınavları, Ders ekleme/silme, Kayıt dondurma/izinli sayılma" dilekçeleri Soldaki Menüden ÖĞRENCİLER İÇİN sekmesine eklenmiştir...
13.01.2022 12:00