Yönetim

Prof. Dr. Ufuk ÖZDAĞ (Bölüm Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Gülşen ASLAN USLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)