Tanıtım

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

1982 yılında kurulan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye'de Amerikan Etüdleri alanında eğitim veren ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır. Bölüm programında yer alan dersler, Amerikan kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze değin gelişimini bilimsel yöntemler ışığında inceler. Bölümün disiplinler ve kültürlerarası perspektifindeki amaç, ögrencilere Amerikan kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farkli edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır.

Bölüm programında yer alan dersler öğrenci merkezli ve araştırma odaklıdır. Eğitim ve öğretim, teorik bilgi ve uygulamanın yanı sıra, görsel-işitsel kaynaklar ve yabancı uzmanların konferansları ile zenginleştirilmektedir. Bölümde lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık 2500 ciltlik bir kütüphane ve geniş bir video seçkisi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin her yıl bir İngilizce oyun sahnelemesi gelenek haline gelmiştir. Mezunlarımız için geniş iş olanakları bulunmaktadır. Mezunlar, lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapabilecekleri gibi, eğitim sertifikasi derslerini tamamlayan ögrencilerimiz Milli Egitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olabilmektedirler. Ayrıca, edindikleri dil becerileriyle, kültür ve edebiyat birikimleriyle çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel kurumlarda (bakanlıklar, basın-yayın organları, bankacılık, reklamcılık, turizm, halkla ilişkiler) ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilmektedirler.