Mezunların İş Olanakları

Mezunlarımız İçin İş ve Kariyer Olanakları 


HÜ AKE hakkında en çok merak edilen noktalardan birisi mezunların iş hayatında ne tür konumlarda görev yapmakta oldukları, iş deneyimleri ve hayat standardı düzeyleridir. AKE mezunlarının çalıştıkları sektör ve iş kolu sayısının son derece geniş olması bu soruların sadece bölümde okumak isteyen adaylarca değil mevcut öğrencilerce de sorulmasına yol açmaktadır.

AKE mezunlarının çalıştıkları sektör ve bulundukları konum çok geniştir. Öğretmenlik mesleği özellikle de son yıllarda çok tercih ediliyor gibi görülse de mezunlarımız arasında halkla ilişkiler, radyo-televizyon programı yapımcılığı, oyunculuk, yazarlık ve çevirmenlik, ve özel sektör kuruluşlarında yönetici-yönetici yardımcılığı gibi konumlar oldukça yaygındır. Ayrıca bölüm ile dil becerisi dışında hiçbir bilimsel ilgisi olmayan pilotluk, emlak alım-satımcılığı, iletişim uzmanlığı ve bilişim sektörü alanında çalışan mezunlarımız da bulunmaktadır.

HÜ AKE bünyesinde ilk defa 1997 yılında bir AKE Mezunlar ve Kariyer Anketi adıyla bir anket düzenlenmiştir. Bilindiği kadarıyla dil tabanlı bölümler arasında Türkiye'de ilk olan bu anket ile çeşitli mezunlarımıza ulaşılmış ve onların iş hayatındaki konum ve deneyimleri hakkında bilgi alınmıştır. Bu anket 2005-2006 yılında daha kapsamlı olarak tekrarlanmış ve çeşitli yıllarda mezun olmuş 115 AKEli'den alınan bilgiler doğrultusunda bilgiler güncellenerek bir karşılaştırma yapılmıştır. Kısaca vurgulamak gerekirse; 

AKE mezunları genellikle eğiticilik (öğretmenlik), çevirmenlik, turizm rehberliği, halkla ilişkiler ve müşteri temsilciliği, medya kuruluşlarında çeşitli görevler ve sanat-edebiyat alanında çeşitli konumlarda yoğunlaşmaktadırlar

AKE mezunları görev yaptıkları sektöre bakılmaksızın orta ve uzun vadede oldukça iyi konumlara gelmektedirler

Birçok AKE mezununun şu anda yapmakta olduğu görev öğrenci iken aklında olmayan ya da düşünmediği bir iş üzerinedir

AKE mezunlarının gelir düzeyleri tatmin edici düzeyde olup üst gelir grubunda oldukça önemli sayıda mezun bulunmaktadır

Giderek artan sayıda AKE mezunu hayatlarını ve kariyerlerini yurtdışında sürdürmektedir