Hizmeti Geçenler

Akademik Personel

Arş.Gör. Onur Karaköse (2021-2023)

Dr. Bülent Ayyıldız (2015-2021)

Dr. Vahit Yaşayan (2012-2020)

Dr. Gözde Erdoğan (2008-2017)

Yrd. Doç. Dr. Barış Gümüşbaş (1988-2017)

Dr. Pieter Verstraete (2015-2016)

Doç. Dr. Nur Gökalp Akkerman (1984-2014)

Arş. Gör. Onur Kaya (2010-2012)

Dr. Kader Yılmaz Kosovalı (2001-2008)

Dr. Ceylan Ertung (1998-2007)

Arş. Gör. Zeynep Özdeş Orakçı (2004-2007)

Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Konur (1984-2006)

Arş. Gör. Filiz Altın (2002-2006)

Arş. Gör. Zennure Köseman (1998-2005)

Arş. Gör. Rıdvan Caner (1997-2005)

Arş. Gör. İsmail Şahin (1999-2001)

Prof. Dr. Gönül Uçele (1966-2000)

Prof. Dr. Sevinç Özer (1973-2000)

Arş. Gör. Öykü İnal (1996-1999)

Arş. Gör. Venüs Dimyanoğlu (1996-1998)

Yrd. Doç. Dr. Nüzhet Akın (1981-1998)

Dr. Perçem Yüceer (1988-1996)

Yrd. Doç. Dr. Selhan Savcıgil (1984-1995)

Doç. Dr. Gülriz Büken (1966-1989)

Doç. Dr. Saadet Bozkurt (1966-1987)

İdari Personel

Sümeyra Gökbayrak(2018-2022)

Gülnaz Büyükkaya(2021)

Aysun Cevahir (2017)

Emine Kaya (2016-2017)

Elif Bengisu Gürsoy (2015)

Füsun Iğdır (2014-2015)

Serpil Eroğlu Özdemir (1994-2014) 

Kemal Yılmaz (1982-2003)