Prof. Dr. Meldan Tanrısal'ın Emekliliği

Sevgili AKE Ailesi,

Bölüm hocalarımızdan sayın Prof. Dr. Meldan Tanrısal 2023-2024 Bahar dönemi sonu itibariyle emekliliğe ayrılacaktır.
Meldan Hocamızın 40 yılı aşkın bir süredir Bölümümüze sayısız katkıları olmuş, sayısız dersler vermiş, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiştir. Hocamızın Bölümümüzdeki diğer hocaların yetiştirilmesinde de büyük emekleri olmuştur. AKE’yi AKE yapan hocalardan birisi Meldan Hoca’dır desek başka bir açıklamaya gerek kalmaz. Hocamız ayrıca geçtiğimiz yıllarda bölüm başkanlığı görevini yapmış ve bölümümüzde ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde birçok idari görevde yer almıştır.
Meldan Hocamız hem Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde hem Türkiye Amerikan Etütleri Derneği (ASAT) çatısı altında Türkiye’deki Amerikan Çalışmaları’nın gelişmesi ve yaygınlaşması için birçok çalışma yapmıştır. Amerikan Yerlileri Çalışmalarını akademiye ve ülkemize tanıtan ülkemizdeki sayılı bilim insanlarından birisi olmuştur.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü olarak Hocamıza verdiği tüm emekler için çok teşekkür ediyor, hayatının bundan sonraki döneminde sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar diliyoruz.