13:20-13:50 arası öğle arası olarak kullanılacaktır. YL Mülakatı 13:50'den itibaren devam edecektir. Duyurulur.

13:20-13:50 arası öğle arası olarak kullanılacaktır. Duyurulur.

YL Mülakatı 13:50'den itibaren devam edecektir. 

Duyurulur.