Dr. Öğretim Üyesi Ayça Germen

e-mail: agermen@hacettepe.edu.tr

Phone: (312) 297 85 00

Eğitim Durumu:

Doktora: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Hacettepe Üniversitesi,1999.

Yüksek Lisans: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Hacettepe Üniversitesi, 1991.

Lisans: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Hacettepe Üniversitesi, 1987.

İlgi Alanları:

Modern Amerikan Şiiri, Edebiyat Eleştirisi, Karşılaştırmalı Edebiyat.

Yayınlarından Bazıları:

Germen, Z. Ayça. “Birinci Dünya Savaşı ve Amerikan Şiiri,” Edebiyatta Savaşın Yansımaları. Ed. Prof. Dr. Deniz Bozer. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2014, 41-63.

---. "Language Poetry and the Problem of the Subject." Edebiyat Fakültesi Dergisi 24.1 (2007): 69-82.

---. "Restraint and Pressure in Thinking and Expression: The Poems of Dickinson and Creeley." Edebiyat Fakültesi Dergisi 22.2 (2005): 203-213.

---. “’Silence Is All We Dread’: Emily Dickinson and the Redemptive Power of Speech.” Shadows that Stalk: Representations of Fear in American Culture and Literature, 24-25 Ekim 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, ed. Bilge Mutluay Çetintaş, Şafak, 2002.

Konferans Bildirileri:

---. “The Legacy of Robert Duncan: The New Gnostic Poetry.” Word and Mystery: Elements of Christian Mysticism in Contemporary Poetry, from Baudelaire to Present. 6-7 Ekim 2016,  Universidad de Los Andes, Santiago, Şili. 

---. “Howl in İstanbul.” Second International Conference on Language, Literature and Community, 21-22 February 2015, International Center For Research, Bhubaneshwar, Hindistan.

---. “The World Reconstructed through Dreams: Ursula LeGuin’s The Lathe of Heaven.” American Fantasies and Dreams. 2014, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.  

---. “The Act of Resistance in Ursula LeGuin’s ‘The Ones Who Walk Away from Omelas.’” 14th International Cultural Studies Symposium: Confinement, Resistance, Freedom, 08-10 Mayıs 2013, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.     

---. “’Silence Is All We Dread’: Emily Dickinson and the Redemptive Power of Speech.” Shadows that Stalk: Representations of Fear in American Culture and Literature, 24-25 Ekim 2002, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.