Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimiz ders programı kayıt formlarını imzalayıp taradıktan sonra pdf formatında kayıt ücreti makbuzuyla beraber danışman hocalarına eposta yoluyla gönderebilirler. Yeni kayıt YL-Doktora öğrencilerimiz ise ders programı kayıt formlarını bilge.mutluay@gmail.com adresine imzalayıp taradıktan sonra pdf formatında gönderebilirler.